Перегляд публікацій

Сидорович Олена Юріївна

Рік публікації: Всі 2012 2011 2010 2009

Інституційні матриці фіскальних взаємодій в демократичному суспільстві. / Фінансова система України. Збірник наукових праць.- Острог: Видавництво Національного університету „Острозька Академія”, 2009. –Випуск 11.– С. 142 - 151 

 1. Сидорович О.Ю., Рудницька Ю.В. Фіскальна та соціально –економічна ефективність оподаткування нерухомого майна в Україні // Науковий збірник «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє»: Випуск 17. – Тернопіль: Видавництво «Економічна думка», 2012. –С. 120-127.
 2.  Сидорович О.Ю. Еволюція парадигм фіскальної соціології в контексті суспільного розвитку // Стратегічні орієнтири формування та реалізації фіскальної політики України: Монографія / Під. ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, –2012. с.101- 115.
 3. Сидорович О.Ю. Методики розрахунку та умови підвищення  показників ефективності діяльності податкових органів в Україні // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”, 2012. –Випуск 19.– С. 61 – 66.
 4. Сидорович О.Ю. Концептуалізація парадигм фіскальної соціології : ідеологія і філософія пізнання // Світ фінансів.-Тернопіль.-2012.-Випуск 4. С.41-48
 5. Сидорович О.Ю. Трансформація інститутів оподаткування в процесі історичного розвитку // Збірник тез доповідей ІІ –ї Міжнародної гауково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих уччених «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем». -м. Чернівці. ЧНУ.- 18-20 квітня 2012.-С.57-59.
 1. Сидорович О.Ю. Етапи розвитку оподаткування // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково –практичної конференції «Актуальні проблеми соціально –економічних трансформацій у міжнародному середовищі». – м. Тернопіль ПВНЗ «ТКІ» 23.04.2010. – с.193-195.
 2.  Cидорович Е.Ю. Философско –методологические предпосылки исследования налогообложения как общественного феномена // Сборник научных работ ІІ Международной научно –практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы налоговой политики». Управление развитием. Харьков. ХНЭУ. – №4 (80). - 2010. - с. 37-39.
 3. Сидорович О.Ю. Фіскальні реформи Петра І. // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”, 2010. –Випуск 13.– С. 57 – 63.
 4. Сидорович О.Ю. Еволюція парадигм оподаткування в контексті суспільного розвитку // Науковий збірник «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє»: Випуск 14-15. – Тернопіль: Видавництво «Економічна думка», 2010. –С. 251-260.
 5. Сидорович Е.Ю. Критерии формирования институциональных матриц фискальных взаимодействий в обществах, которые трансформируются. // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Выпуск 38-1. –Донецк, ДонНТУ, 2010.- с. 150-156.
 6. Сидорович О.Ю. Трансформація податкової системи України в контексті інституційної теорії // Збірник матеріалів IV міжнародної науково –практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації» 8-10.09.2010., ОНУ ім. І.І. Мечникова, м. Одеса –2010. – Частина 3. – С. 34-36.
 7. Сидоровч О.Ю. Критерії реформування податкової системи України в контексті зарубіжного досвіду податкових реформ // Збірник матеріалів наук.–практичної конференції «Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів» Ірпінь 22.10.2010.
 1. Сидорович О.Ю. Домінанти оподаткування в контексті теорій соціогенезу держави // Науковий збірник «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє»: Випуск 14-15. – Тернопіль: Видавництво «Економічна думка», 2011. –С. 256-265.
 2.  Сидорович О.Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки. // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”, 2011. –Випуск 16.– С. 543 – 550.
 3. Сидорович О.Ю., Рудницька Ю.В. Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”, 2011. –Випуск 17.– С. 113 – 120.