Перегляд публікацій

Крисоватий Андрій Ігорович

Некоторые аспекты расширения внешнеэкономических связей

Тезисы доклада международной конференции «Актуальные проблемы развития торговли, гостиничного хозяйства и туризма в условиях рыночных отношений» 21-23 апреля 1993 года – Киев, 1993. – с.38-41.

Теоретичні аспекти пізнання фінансової системи в умовах формування ринкових відносин

Збірник наукових праць «Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні.». Част. І. - Тернопіль, 1993, Інфотер, - с.85-88.