Перегляд

X Ювілейна Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»

Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету запрошує взяти участь у роботі X Ювілейної Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції « Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» , що відбудеться в червні 2011 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua
На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.
Для участі в роботі конференції необхідно до 5 червня 2011 року (в паперовому варіанті) або до 10 червня 2011 року (в електронному варіанті) надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.
Вся інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті:
      www.iconf.org.ua

http://www.tneu.edu.ua/ua-i-MainNews-i-id-i-4891-i-index.html