Перегляд

ПРОТОКОЛ №10 засідання гуртка «Податковий аналітик»

від 16 лютого 2011 року

Присутні: всі члени гуртка.

Порядок денний:

1.     Про вмонтовані стабілізатори як інструмент фіскальної політики.

2.     Про нововведення щодо податку на доходи фізичних осіб.

 

1. СЛУХАЛИ: Про вмонтовані стабілізатори як інструмент фіскальної політики.

      ВИСТУПИЛИ: Член гуртка, студент 5 курсу Сорока Сергій, який окреслив поняття економічні цикли та їх вплив на економіку країни, виділив напрями фіскальної політики (дискреційна, недискреційна), визначив види стабілізаторів, окреслив вплив прогресивної ставки оподаткування на економіку, розкрив суть трансфертів населенню, прослідкував динаміку обсягу трансфертів населенню (2007 – 2009 роки), надав дані динаміки середнього обсягу пенсій України (1996 – 2010 роки), окреслив динаміку доходів і витрат населення.

     ВИРІШИЛИ: За допомогою вмонтованих стабілізаторів держава може певним чином впливати на обсяг податкових надходжень країни. Роль вмонтованих стабілізаторів є досить важливою для країни.

 

2. СЛУХАЛИ: Відео-коментар до Податкового кодексу України «Про нововведення щодо податку на доходи фізичних осіб».

   ВИСТУПИЛИ: Начальник відділу розгляду звернень громадян Департаменту оподаткування фізичних осіб Добродій Тетяна В’ячеславівна, яка зазначила основні зміни у податку на доходи фізичних осіб у Податковому кодексі України, зокрема про застосування двох ставок податку (15% і 17%), про зміни у податковій соціальній пільзі, зазначила доходи громадян, які не підлягають оподаткуванню, розкрила порядок застосування підвищувальних коефіцієнтів, повідомила про введення нової податкової звітності (податкової декларації), зазначила основні моменти оподаткування рухомого та нерухомого майна, повідомила про нові терміни подання податкової звітності (до 1 травня), зазначила про впровадження нової форми контролю – фактичної перевірки (застосовується без попередження про перевірку).

   ВИРІШИЛИ: Податок на доходи фізичних осіб у Податковому кодексі України зазнав деяких змін порівняно із законодавством України, яке втратило чинність.

 

 Куратор                                                         Валігура В. А.

 Секретар                                                  Томашівська Н. М.