Перегляд

ПРОТОКОЛ №9 засідання гуртка «Податковий аналітик»

від 9 лютого 2011 року  

Присутні: всі члени гуртка.

Порядок денний:

1. Про нововведення щодо адміністрування податку на прибуток підприємств.

 

1.     СЛУХАЛИ: Відео-коментар до Податкового кодексу України «Нововведення щодо адміністрування податку на прибуток підприємств».

      ВИСТУПИЛИ: заступник директора Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Олексій Миколайович Задорожний, який розповів про основні зміни щодо податку на прибуток підприємств, які регламентуються Податковим кодексом України, розкрив суть визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, представив нову формулу обчислення податку, окреслив порядок визначення доходів та витрат, зазначив їх склад, розповів про зміни щодо класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів, окреслив основні пільги податку на прибуток, зазначив про поступове зниження ставки оподаткування.

      ВИРІШИЛИ: У Податковому кодексі України податок на прибуток підприємств зазнав значних змін порівняно із нормативними актами, якими раніше керувались при його адмініструванні. Основним завданням Податкового кодексу України є наближення податкового та бухгалтерського обліку. Розділ 3 Податкового кодексу України «Податок на прибуток підприємств» є одним із найгроміздкіших і зазнав чимало нововведень.

 

Куратор                                             Валігура В. А.

Секретар                                            Томашівська Н. М.