Перегляд

Вийшов з друку другий том енциклопедії «Фінансова думка України»

Вперше в Україні вийшло з друку системне видання, у якому подано широку інформацію про життя, творчість, розмаїття поглядів представників фінансової думки України. Другий том енциклопедії « Фінансова думка України» є спільним виданням видавництв « Кондор» (Київ) та « Економічна думка» (Тернопіль). Авторський колектив книги: С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій та П. І. Юхименко.
Видання є першою оригінальною тритомною працею вітчизняних учених економістів-фінансистів з еволюції фінансової думки України. У другому томі містяться біографічні відомості та критичний аналіз наукових здобутків ряду провідних вітчизняних економістів-фінансистів другої половини XIX – початку XXI століття.
Книга, що пропонується читачеві, унікальна, вона стане особливо цікавою для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та усіх, хто цікавиться персоналіями фінансової думки України. Це перша спроба виокремити і звести в єдине ціле українську фінансову думку. Адже до проголошення незалежності України її фінансова наука подавалася як складова загальноросійської та певною мірою австрійської, а згодом – радянської науки.
Ознайомлення з книгою дає підстави стверджувати, що виклад у ній біографічних даних і наукових здобутків українських учених економістів фінансистів XIX – XXI століття є об’ єктивним і виваженим. Через подані в книзі персоналії читач побачить, що в галузі фінансів українське наукове середовище виявилося досить динамічним, сприйнятливим до інновацій.
У передмові до книги зазначається, що фінансова наука – наймолодша серед економічних наук, але й вона має яскравих провідників, які своїми науковими розробками сприяли світовому визнанню української школи. Це дуже важливо для виховання молодшого покоління фахівців та науковців, які тепер мають унікальну можливість ознайомитися з найважливішими віхами життя та творчими здобутками несправедливо забутих вітчизняних економістів-фінансистів.