Перегляд

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку»

Шановні науковці та практики, викладачі, аспіранти та студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної студентської науково-практичної конференції 
« Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку» ,  
яка відбудеться 23 березня 2011 р. на базі Національного університету державної податкової служби України
 
Планується робота секцій за напрямами:
1. Фінансова глобалізація як об’ єктивний процес суспільного розвитку.
2. Світова фінансова система та стратегія її трансформації.
3. Соціально-економічна роль фіскальної політики в зарубіжній та національній практиці.
4. Фінансові ринки та їх вплив на процеси віртуалізації фінансових потоків.
5. Актуальні питання у сфері банківської діяльності: трансформація, інноваційність, стійкість.
6. Антикризовий фінансовий менеджмент в умовах глобальних перетворень.
7. Правова регламентація внутрішньої та зовнішньої фінансової політики держави.
8. Роль гуманітарних знань у збереженні загальнолюдських цінностей глобалізованого суспільства.

http://www.tneu.edu.ua/ua-i-MainNews-i-id-i-4026-i-index.html