Перегляд

«Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»

Національний технічний університет України                                                
“Київський політехнічний інститут”
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра міжнародної економіки
VІI Всеукраїнська науково-практична конференція
“Міжнародне науково-технічне співробітництво:
принципи, механізми, ефективність”


10-11 березня 2011р., м. Київ, УкраїнаМета конференції: обговорення актуальних проблем та пропозицій щодо організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництваТематичні напрями роботи конференції:

1.Інноваційний розвиток та проблеми соціальної стабільності: міжнародний аспект (керівник – д.е.н., професор В. П. Соловйов)


2.Роль держави в розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва (керівник - д.е.н., с.н.с. О. С. Попович).


3.Національні інноваційні системи: проблеми формування в просторовому та часовому вимірі (керівник - д.е.н., професор Д. М. Стеченко).


4.Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу країни (керівник - д.е.н., професор В. В. Дергачова).


Стан та тенденції розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації (керівник - д.е.н., професор В. М. Кочетков).


Вимоги до матеріалів


        Тези доповіді надаються українською, російською чи англійською мовами (1 сторінка текcту A4 з полями 20 мм /Arial, 10 пт, інтервал 1/). Структура тез: прізвище та ініціали, місце роботи /навчання/, назва доповіді, e-mail, текст згідно зразка, розміщеного на сайті http://www.istc2010.kpi.ua. Обов'язкові посилання на першоджерела (до 4-х назв) згідно з вимогами ВАК України. Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору та редагування тез. У заявці на участь в роботі конференції просимо вказати прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи та посаду, потребу у готелі, дати приїзду та від’їзду. Матеріали конференції, а також сканована копія квитанція про оплату участі у конференції надсилаються на адресу: istc@ukr.net до 20 січня 2011 року.


        Для виступу на конференції рекомендуємо підготувати презентаційний матеріал (10-20 слайдів у MS Power Point). Програма виступів формуватиметься оргкомітетом.


        Інформацію про умови публікації матеріалів конференції, бронювання місць розміщення, способи оплати буде розміщено на сайтах: http://www.ied.kpi.ua; http://www.istc2010.kpi.ua.


Голова оргкомітету:

Герасимчук В. Г.,  д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».


Співголови:

Гавриш О. А.,  д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу,  завідувач кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».


Соловйов В. П.,  д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України.


Для контактів:

Тел.:           +380-44-454-98-60, +380-44-454-91-03


Адреса:      к. 244, корпус 1, НТУУ “КПІ”, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна


http://www.ied.kpi.ua ; http://www.istc2010.kpi.ua;  istc@ukr.net