Перегляд новини
09.04.2018

ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Викупили раніше орендовану земельну ділянку - сплатіть земельний податок
 
У Тернопільській ОДПІ нагадали, що відповідно до Податкового кодексу плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.
Орендна плата – обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
Згідно зі статтями 269, 270 Кодексу платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) або землекористувачі, а об’єктами оподаткування земельним податком – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.
Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
Відповідно до ст.125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
Відповідно до ст.31 Закону України від 06.10.1998 №161-XIV «Про оренду землі» договір оренди землі припиняється, зокрема у разі поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря.
Враховуючи викладене, якщо фізична особа викуповує орендовану нею земельну ділянку державної або комунальної власності на підставі договору купівлі-продажу, то фізична особа є платником земельного податку з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку. До дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку сплачується орендна плата відповідно до договору оренди землі.
Докладніші консультації – Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.
Які є обмеження щодо права на нарахування податкової знижки?
 
У Тернопільській ОДПІ нагадують, що згідно з Податковим кодексом податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку і також резиденту–фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідну податкову інспекцію і має про це відмітку у паспорті.
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку на доходи фізичних осіб у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника такого податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена на суму податкової соціальної пільги.
Якщо громадянин за наслідками 2017 року не скористався своїм правом на нарахування податкової знижки до кінця 2018 року, то таке право на наступні роки не переноситься.
Докладні консультації, тренінги щодо Деклараційної кампанії – 2018 та надання практичної допомоги у заповненні електронної звітності отримайте у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-46, 43-46-10.
Чи потрібно додавати підтверджувальні документи?
 
Чи повинна фізична особа при поданні податкової декларації про майновий стан і доходи надавати довідку про отримані у звітному році доходи з метою використання права на податкову знижку?
Фізична особа, яка подає податкову декларацію про майновий стан і доходи, відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ), або має право скористатися податковою знижкою, повинна на вимогу надати разом із такою декларацією довідку про отримані у звітному році доходи.
При цьому, пп. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ передбачено, що особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
Докладні консультації, тренінги та надання практичної допомоги у заповненні звітності отримайте у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-46, 43-46-10.