Перегляд новини
31.10.2018

НАВЧАЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

30 жовтня для студентів-політологів другого та третього курсів ТНЕУ було прочитано бінарну лекцію. Виклад програмного матеріалу із навчальних політологічних та фінансових дисциплін поєднали доцент кафедри податків та фіскальної політики Луцик А.І., доценти кафедри філософії та політології Томахів В.Я. та Шумка М.Л. У ході лекції моделювалася різні реальні ситуації, обговорювались проблемні питання навчальних дисциплін. Перевагами бінарної лекції є можливість водночас обговорити та порівняти різні точки зору на політичні та економічні проблеми сьогодення. Студенти вперше слухали такого роду лекцію і запропонували провести наступного разу ще й розширене семінарське заняття.