Перегляд

Міжнародна науково-практична конференція «Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки»

1-2 лютого 2011 р. у Тернопільському національному економічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки», яка присвячена десятиріччю кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ. В роботі конференції взяло участь 189 представників з 73 установ та навчальних закладів України. Географічна структура конференції охоплює 22 області України та АР Крим. Міжнародне представництво конференції включає учасників з п’яти держав: Німеччини (приватна установа з податкового консультування), Польщі (Гданьський університет), Росії (Уральський федеральний університет ім. першого Президента Росії Б. М. Єльцина, Інститут економіки Уральського відділення РАН, Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, Державний науково-дослідний інститут системного аналізу рахункової палати Російської Федерації, Санкт-Петербурзький державний університет тощо), Білорусії (Білоруський державний економічний університет) і Азербайджану (Азербайджанський державний економічний університет).

Пленарне засідання конференції проходило 1 лютого в рамках ІІІ Україно-Російського симпозіуму «Теорія і практика податкових реформ», на якому виступили провідні науковці та практики з питань оподаткування України та Росії. З вітальним словом та науковою доповіддю: «Турбулентність податкових реформ транзитивних економік» виступив д.е.н., професор, ректор Тернопільського національного економічного університету Юрій Сергій Ілліч. Податкові аспекти модернізації російської економіки у своїй доповіді охарактеризував д.е.н., професор Фінансового університету при Уряді Російської Федерації Пансков Володимир Георгійович, наукові основи оптимального оподаткування у ЄС висвітлив професор Гданьського університету Маріан Турек. Доповідь д.е.н., професора Уральського федерального університету ім. першого Президента Росії Б. М. Єльцина Майбурова Ігоря Анатолійовича була присвячена проблемам тіньової економіки. Начальник контрольного управління Федеральної податкової служби РФ, к.е.н. Новосєлов Костянтин Вікторович представив доповідь про податкові ризики у процесі адміністрування податків.

Вітчизняну проблематику оподаткування розкрили у своїх доповідях д.е.н, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління» Соколовська Алла Михайлівна, д.е.н., професор Національного університету біоресурсів і природокористування України Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., професор, директор Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України Варналій Захарій Степанович і ін.

Наукові доповіді активно обговорювались та дискутувались учасниками конференції. За результатами проведеного засідання було сформовано рекомендації щодо удосконалення теоретичних і практичних аспектів функціонування податкових систем України та Росії. Модератори засідання д.е.н., професор, завідувач кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ Крисоватий Андрій Ігорович та д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового і податкового менеджменту Уральського федерального університету ім. першого Президента Росії Б. М. Єльцина Майбуров Ігор Анатолійович підвели підсумки засідання та подякували учасникам конференції за плідну роботу.

2 лютого засідання конференції проходило у формі круглого столу, активну участь у якому взяли представники кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ, Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України, Національного університету державної податкової служби України, Харківського національного економічного університету, Херсонського національного технічного університету та Волинського національного університету ім. Л. Українки. Основна проблематика конференції була присвячена пріоритетам реалізації податкової політики України в сучасних умовах; вдосконаленню вітчизняної системи оподаткування в умовах фінансово-економічної нестабільності; інституційно-правовим основам функціонування податкової системи України; проблемам та пріоритетам функціонування й розбудови митної системи України та світовим тенденціям трансформації оподаткування у контексті мінімізації кризових явищ в економіці.

Основні дискусії стосувалися прийняття Податкового кодексу України, введення в дію Закону України «Про єдиний соціальний внесок» та теоретичних аспектів справляння податків. Так, начальник відділу моніторингу податкових та митних реформ Департаменту податкової та митної політики Міністерства фінансів України Поляков Михайло Йосипович виступив із доповіддю, в якій охарактеризував позитиви та негативи прийняття Податкового кодексу України і його інноваційну складову, к.е.н., перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Рад Наталія Сергіївна охарактеризувала Єдиний соціальний внесок, основні передумови його запровадження та можливі напрями удосконалення. К.е.н., доцент кафедри податків та оподаткування Національного університету державної податкової служби України Смірнова Олександра Миколаївна розкрила зміст та необхідність податкового консультування. Доповідь старшого наукового співробітника Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління» Кощук Тетяни Василівни була присвячена особливостям податкових реформ у країнах ЄС.

Робота круглого столу проходила у невимушеній науковій атмосфері і кожен із учасників мав змогу представити свої наукові розробки та апробувати їх в широкому колі фахівців з проблематики оподаткування. Найбільші дискусії виникли щодо практичних проблем адміністрування податків, які пов’язані з прийняттям Податкового кодексу України; ухиленню від оподаткування та шляхам мінімізації цього явища. В контексті обговорення дискусійних питань учасники конференції приходили до однакових висновків щодо вирішення тих чи інших проблем.

Підводячи підсумок, модератор засідання, к.е.н., старший викладач кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ Валігура Володимир Андрійович подякував учасникам за плідну роботу, хороші наукові результати та цікаві дискусії. У свою чергу учасники висловили вдячність оргкомітету за високий рівень організації конференції та побажали подальших наукових здобутків кафедрі податків і фіскальної політики ТНЕУ.