Повний текст

Круглий стіл на тему: «Інвестиційна та інноваційна спрямованість проекту податкового кодексу України»

17 листопада 2010 року в залі засідань ректорату (1 корпус, 3 поверх) о 12.00 відбудеться круглий стіл на тему: «Інвестиційна та інноваційна спрямованість проекту податкового кодексу України». Організатор заходу студентський науковий гурток кафедри податків і фіскальної політики «Податковий аналітик». Запрошуємо усіх бажаючих прийняти участь в засідання круглого столу.

ПРОГРАМА
круглого столу
«ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ КРАЇНИ»
 

ТЕРНОПІЛЬ - 17 листопада 2010 року
Місце проведення круглого столу: зал засідань ректорату, корпус №1 ТНЕУ (м. Тернопіль, вул. Львівська, 11).


«Сплата податків — це інвестиції в майбутній добробут кожного з нас»

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Координатори круглого столу:
Крисоватий Андрій Ігорович, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ;
Солтис Віктор Петрович, перший заступник начальника Тернопільської ОДПІ;
Валігура Володимир Андрійович, к.е.н., страший викладач кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ.

Дискусійні напрямки:

- оцінка інвестиційної компоненти та інноваційної складової проекту Податкового кодексу України;
- інноваційно-інвестиційна спрямованість оподаткування доданої вартості в проекті Податкового кодексу України;
- інструменти активізації інвестиційної та інноваційної політики в системі оподаткування прибутку підприємств;
- податок з доходів фізичних осіб в контексті сприяння внутрішнім та зовнішнім інвестиціям;
- зарубіжний досвід податкового стимулювання інновацій та інвестицій;
- особливості функціонування спеціальних податкових режимів та ресурсного оподаткування як засобів реалізації інвестиційної та інноваційної політик.