Повний текст

«Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України»

Державна податкова адміністрація України
Національний університет державної податкової служби України
Науково-дослідний центр з проблем оподаткування
запрошують Вас взяти участь у науково-практичному круглому столі
«Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України»,
що відбудеться 19 листопада 2010 р.

до 90 – річчя навчального закладу


Організаційний комітет круглого столу:
Голова:
Тарангул Л.Л. – проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор.

Заступник Голови:
Варналій З.С. – начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, д.е.н., професор.

Члени організаційного комітету:
Верніченко В.А. – директор Юридичного департаменту ДПА України;
Гладун Ю.В. – начальник Управління міжнародних зв’язків ДПА України;
Лисенко В.В. – перший заступник начальника НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор;
Тимченко Л.Д. – начальник відділу вивчення міжнародного досвіду у сфері оподаткування НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор;
Селезень П.О. – с.н.с. відділу вивчення міжнародного досвіду у сфері оподаткування НДЦ ПО Національного університету ДПС України, к.ю.н.


Орієнтовні напрями роботи круглого столу


 Механізм імплементації положень міжнародних податкових договорів в контексті вимог Конституції України: сучасний стан та проблеми розвитку;
 Роль модельних актів ОЕСР в тлумаченні норм міжнародних податкових договорів: досвід України;
 Роль Державної податкової адміністрації України в процесі імплементації положень міжнародних податкових договорів в національну правову систему;
 Національні суди як органи контролю за належним застосуванням міжнародно-правових норм у сфері оподаткування: досвід України та розвинених держав світу;
 Міжнародно-правові норми у сфері оподаткування як чинник удосконалення національної податкової системи в контексті положень проекту Податкового кодексу України;
 Протидія неналежному застосуванню положень міжнародних податкових договорів та захист прав добросовісних платників податків.


Умови участі у круглому столі
Термін подання заявок та тез доповіді – до 1 листопада 2010 р.
Для включення тез до збірника необхідно відправити на адресу оргкомітету:
- заявку на участь у роботі круглого столу;
- файл з текстом доповіді на дискеті 3,5 або електронною поштою: dmytro.krv@gmail.com
- роздрукований та підписаний авторами один примірник тез.
Надходження до оргкомітету тез електронною поштою необхідно перевірити за тел.: 8(04597) 60-338 (Селезень Павло Олександрович).
Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники круглого столу несуть самостійно.
Реєстрація
Круглий стіл відбудеться у приміщенні конференц-комплексу Національного університету державної податкової служби України за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 53.
Реєстрація учасників круглого столу – 19 листопада 2010 р. в конференц-комплексі з 9.30 до 9.50.
Початок роботи круглого столу – о 10.00.

Проїзд
Від залізничного вокзалу м. Ірпеня маршрутним таксі № 7 чи автобусом № 6 до зупинки «Податкова академія».
Від ст. метро «Святошин» (м. Київ) маршрутним таксі № 379, № 380, № 381 до зупинки «Податкова академія».
Питання з приводу круглого столу Ви можете з’ясувати за телефоном: 8(04597) 60-338
Додаткова інформація на сайті: www.asta.edu.ua


Вимоги
до оформлення тез доповідей

Приймаються до друку тези обсягом до 4 сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно до вимог:
1. Поля: верхнє, нижнє – 2; ліве – 3; праве – 1,5; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.
2. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень).
3. Обов’язково вказати УДК (універсальний десятковий класифікатор) тез.
4. Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.
5. Посилання та список літератури оформляти згідно з вимогами ВАК України (наприклад, [5, c. 105]).
6. Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад 1_Petrov.doc).
Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.
Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам публікуватися не будуть.
Робочі мови круглого столу: українська, англійська, російська.
До початку роботи науково-практичного круглого столу «Імплементація міжнародних податкових договорів у правову систему України» планується випуск збірника тез доповідей.

ЗАЯВКА
на участь у круглому столі
«Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України»

Прізвище__________________________
Ім’я ______________________________
По-батькові _______________________
Науковий ступінь __________________
Вчене звання ___________________ Посада ____________________________
Організація (повна назва) ___________
___________________________________
Адреса ____________________________
Е-mail _____________________________
Тема доповіді ______________________
___________________________________
Використання проекційної техніки (зазначити якої) ____________________
Планую (необхідне підкреслити):
- виступити з доповіддю (10 хв.);
- виступити з інформацією (до 5 хв.);
- прийняти участь як слухач.
Підпис ___________
Заявку та тези необхідно надіслати до 1 листопада 2010 р.
Запрошення для участі в круглому столі буде надіслано додатково.
Адреса оргкомітету: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування.
Контактний телефон: 8(04597) 60-338
Електронна пошта: dmytro.krv@gmail.com