Повний текст

Вже 13 років у Тернопільському національному економічному університеті функціонує кафедра податків і фіскальної політики.

Об’єктивною необхідністю створення кафедри була потреба у підготовці високопрофесійних фахівців для Державної податкової служби України. А вже з 2003 року кафедра готує спеціалістів для Державної митної служби України. Підготовка фахівців проводиться згідно з угодою між кафедрою, податковою та митною службами України.

Нині колектив кафедри – це високопрофесійні педагоги: 2 доктори, 14 кандидатів економічних наук, 10 викладачів. Здобутки кафедри – це захист 1 докторської та 7 кандидатських дисертацій. В аспірантурі при кафедрі навчаються 10 осіб. У 2006 – 2008 роках два провідних доценти кафедри рекомендовані в докторантуру для написання дисертацій. Колектив кафедри робить неоціненний вклад у розвиток економіки країни, працюючи над численними держбюджетними темами.

Основні зусилля працівників кафедри податків і фіскальної політики спрямовані на забезпечення якісної навчально-методичної роботи. На початок заснування кафедри викладалося 8 навчальних дисциплін, сьогодні їх вже більше 40.

Вагомим здобутком є наявність підручників «Податкова система» за редакцією Іванова Ю. Б., Крисоватого А. І., Десятнюк О. М., «Податковий менеджмент» за редакцією Іванова Ю. Б., Крисоватого А. І., Кізими А. Я., Карпової В. В. і навчальних посібників, рекомендованих до друку Міністерством освіти і науки України «Податкова система» за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента О. М. Десятнюк, «Податки і фіскальна політика» за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента А. І. Луцика, «Податковий менеджмент» за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента А. Я. Кізими, «Моніторинг податкових ризиків» за редакцією доцента О. М. Десятнюк. Готуються до друку й інші навчальні посібники. За досить короткий термін діяльності кафедри в її доробку більше 30 навчальних підручників та посібників.

Гордістю кафедри є монографії підготовлені нашими науковцями, зокрема це: «Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання» Крисоватий А. І., «Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні» Крисоватий А. І., «Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика» Десятнюк О. М., «Митна система та економічна безпека держави: теорія та методологія» Мартинюк В. П., «Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори» Крисоватий А. І., Валігура В. А., а також більше 30-ти колективних монографій.

Зусилля професорсько-викладацького складу постійно спрямовані на впровадження передових навчальних технологій та інтерактивних методів навчання студентів. За 11 років роботи кафедри ефективно працюють наукові гуртки за тематичними напрямками. Студенти кафедри беруть активну участь у конкурсах дипломних робіт і всеукраїнських олімпіадах з різних дисциплін. Кращі з них були відзначені дипломами вищого ступеня. Ось уже 3 роки поспіль на базі кафедри проводиться заключний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Податкова система України».

Високий професійний рівень викладацького складу, відмінна навчальна й наукова база дають підставу кафедрі податків і фіскальної політики ТНЕУ впевнено дивитися у майбутнє.

 

З повагою, завідувач кафедри податків і фіскальної політики

доктор економічних наук, професор

Андрій Ігорович Крисоватий