Історія кафедри

Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість

жити у цивілізованому суспільстві

Олівер Уенделл Холмс-Старший

 

Кафедра податків та фіскальної політики створена в 2001 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби в підготовці високопрофесійних фахівців у сфері оподаткування, що володіють системою знань з теорії та практики оподаткування. З 2003 року кафедрою, згідно укладених договорів, готуються спеціалісти за фаховим спрямуванням «Фінанси в системі митних органів» для Державної митної служби України. З часу заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович.

Викладацький склад кафедри налічує 23 особи, з них 2 доктори та 11 кандидатів економічних наук. За весь період існування кафедри захищено 1 докторську та 6 кандидатських дисертацій.

В аспірантурі при кафедрі навчаються 10 осіб. В 2006-2008 роках два провідних доценти кафедри рекомендовані в докторантуру для написання докторських дисертацій. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над держбюджетною темою "Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України".

Кафедра податків та фіскальної політики здійснює наукову роботу у наступних напрямках:

- прагматика і проблематика системи оподаткування;

- удосконалення податкової політики;

- парадигма податкового адміністрування в Україні;

- формування і розвиток податкового менеджменту;

- фіскальна конфліктологія;

- діяльність ДПС у контексті стратегічних орієнтирів розвитку України;

- вдосконалення митної політики України;

- організація діяльності Державної митної служби України.

Основні зусилля працівників кафедри спрямовані на забезпечення якісної навчально-методичної роботи. На початок заснування кафедри викладалося 8 навчальних дисциплін, сьогодні їх більше 40. Серед них з'явилися нові, потреба в яких викликана трансформацією податкової системи і митної справи України., серед них: "Митно-тарифне адміністрування", "Моніторинг податкових ризиків", "Фіскальні технології реєстрації розрахунків", "Митні розрахунки і звітність", „Управління податковим боргом”, „Прогнозування та планування податкових надходжень”, ”Митний контроль та митне оформлення”, ”Інформаційні митні технології”, ”Оцінка і селекція ризику в митній справі” тощо.

За досить короткий термін існування кафедри в її доробку - 29 навчальних посібників. Вагомим здобутком кафедри є наявність підручника "Податкова система” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Десятнюк О.М., "Податковий менеджмент” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Кізими А.Я., Карпова В.В. і навчальних посібників, рекомендованих до друку Міністерством освіти і науки України "Податкова система” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента О. М. Десятнюк, "Податки і фіскальна політика” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента А. І. Луцика, "Податковий менеджмент” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента А. Я. Кізими, "Моніторинг податкових ризиків” за редакцією доцента О. М. Десятнюк. Готуються до друку й інші навчальні посібники. Усі навчальні дисципліни, які викладаються працівниками кафедри, забезпечені методичними розробками і завданнями для практичних занять. Високий професійний рівень викладацького складу, добра навчальна й наукова база дають підставу кафедрі податків та фіскальної політики ТНЕУ упевнено дивитися у майбутнє.

Зусилля професорсько-викладацького складу постійно спрямовані на впровадження передових навчальних технологій та інтерактивних методів навчання студентів. Так, упродовж всього часу існування кафедри ефективно працювали наукові гуртки за тематичними напрямками. Студенти факультету приймають активну участь у конкурсах дипломних робіт і Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Податкова система України». Кращі були відзначені дипломами вищого ступеня.

З 2007 року всі випускники факультету з фахового спрямування «Фінанси в системі митних органів» розподіляються на роботу.